Imagery and research

Verkkokauppa tuo haasteita asiakasuskollisuuteen

Maksujärjestelmiä tuottava ACI Worldwide julkaisi tutkimustuloksia, jotka lisäävät verkkokaupan kivijalalle tuomia haasteita. USA:ssa kerätyn aineiston mukaan mm.
-puolet kanta-asiakkaista ei juuri käytä etujaan verkossa
-lähes neljä viidestä asiakkaasta uskoo, että kanta-asiakaskortin helpompi käyttö verkossa lisäisi heidän käyntejään ko. ohjelmaan kuuluvilla sivustoilla.

Tulosten kannalta on toki huomattava, että muualla maailmassa yleiset koalitio-ohjelmat eivät ole saaneet USA:ssa samanlaista jalansijaa. Yhtä kaikki, erilaiset keinot helpottaa asiakkaan kirjautumista verkossa ovat tänä päivänä kullanarvoisia.
Comments

Sosiaalisen CRM:n seuraava askel

Ruotsalainen operaattori 3 on avannut uudenlaisen verkkokaupan. Erikoiseksi 3LiveShop-konseptin tekee sen lähestyminen asiakaspalveluun. Verkkokaupassa asiakas saa halutessaan henkilökohtaista palvelua, jonka tuottaa asiakaspalveluhenkilö videoyhteyden yli.

Mashable-blogin esittelemässä videocasessa on esitelty, miten asiakaspalveluhenkilöt voivat kosketusnäyttöjensä avulla koostaa asiakkaan toivoman tuote- ja palveluyhdistelmän suoraan ruudulle.

Lopputuloksena on samantyyppinen palvelukokemus kuin perinteisessä myymälässä, mutta ilman myymälään matkustamisen vaivaa.

Mielenkiintoinen innovaatio tuo inhimillisen asiakaspalveluelementin osaksi verkkokauppaa, joka voi olla kannattavaakin, ainakin riittävän monimutkaisissa tuoteryhmissä.

Viime kädessä kyse lienee siirtymästä kohti yhteisöllisempää yhteyttä asiakkaaseen, asiakaspalvelun siirtämisestä verkkoon ja inhimillisen elementin hyödyntämisestä.
Comments
Darkroom theme
by ThemeFlood