Imagery and research

Verkkokauppa tuo haasteita asiakasuskollisuuteen

Maksujärjestelmiä tuottava ACI Worldwide julkaisi tutkimustuloksia, jotka lisäävät verkkokaupan kivijalalle tuomia haasteita. USA:ssa kerätyn aineiston mukaan mm.
-puolet kanta-asiakkaista ei juuri käytä etujaan verkossa
-lähes neljä viidestä asiakkaasta uskoo, että kanta-asiakaskortin helpompi käyttö verkossa lisäisi heidän käyntejään ko. ohjelmaan kuuluvilla sivustoilla.

Tulosten kannalta on toki huomattava, että muualla maailmassa yleiset koalitio-ohjelmat eivät ole saaneet USA:ssa samanlaista jalansijaa. Yhtä kaikki, erilaiset keinot helpottaa asiakkaan kirjautumista verkossa ovat tänä päivänä kullanarvoisia.
Comments
Darkroom theme
by ThemeFlood