Imagery and research

Verkostoitumista Länsi-Uudenmaan hyvinvointialalla


Laurea-ammattikorkeakoulun Lohjan yksikkö osallistuu EAKR-rahoitteeseen Pumppu-hankkeeseen, jossa kehitetään hyvinvointialaa ja sen käytäntöjä. Osana hanketta opiskelijaryhmäni on tuottanut kartoitusta hyvinvointialan verkostoitumisesta. 

Tulokset ovat yllättäviä ja mielenkiintoisia.

Hyvinvointiala on Länsi-Uudenmaan mittakaavassa varsin suuri ja hajanainen. Tekemämme kartoituksen perusteella verkostoitumiskäytännöissä on valtavia eroja - osa yrittäjistä toimii täysin yksin, kun taas toisilla sektoreilla yhteistyökäytännöt ovat vakiintuneita ja kiinteitä. 

Raportti ilmestyy kevät-kesän taitteessa. Lisää tuloksista myöhemmin...

Comments
Darkroom theme
by ThemeFlood