Imagery and research

Varallisuuden ja sosiaalisen median käytön yhteydestä


Kuluttajan tulotaso näyttäisi vaikuttavan kuluttajan motivaatioon linkittyä brändien kanssa  somessa. Tuoreen Affluence Collaborative –tutkimushankkeen mukaan varakkaimpien kuluttajien motiivit poikkeavat selkeästi vähemmän varakkaiden kuluttajien motiiiveista.

Tutkimuksen mukaan kuluttajien yleisin syy brändin sivun fanittamiseen, seuraamiseen tai ryhmään liittymiseen on tarjousten etsiminen. Mutta eri tuloryhmien välillä on merkittäviä eroja. Suurimpiin tuloluokkiin kuuluvien kuluttajien tärkeimmät syyt fanittamiseen on tunneside ja halu seurata brändiin liittyviä uutisia.

Tulokset ovat osittain ennalta arvattavia – mitä varakkaampi kuluttaja, sitä vähemmän häntä kiinnostaa tuotteen hinta. Toisaalta, viime aikoina tutkimustuloksissa on noussut entistä enemmän huomio siitä, että tulotaso ei enää selitä kuluttajien tarjoushakuisuutta tai esim. myymälävalintaa. Tästä näkökulmasta tulokset ovat suorastaan merkillisen johdonmukaiset.

Syyt seurata brändiä tai yritystä sosiaalisessa mediassa
                                        Suurin tuloluokka             Väestö keskimäärin
Alennusten etsiminen                            29%                                  44%
Rakastan brändiä                                   52%                                  37%

Comments
Darkroom theme
by ThemeFlood