Imagery and research

Mobiilin käyttö myymälässä arkipäivää?

PewInternet-tutkimusryhmä julkaisi hiljattain mielenkiintoisen tutkimustuloksen, jonka mukaan yli puolet joululahjoja kivijalkamyymälöistä ostaneista amerikkalaisista käytti mobiilia ostoksen tukena myymälässä.

Tarkemmin ottaen 52 % paneeliin vastanneista kuluttajista oli käyttänyt fyysisen ostotapahtuman yhteydessä kännykkäänsä ostamisen apuna. Suurin osa vastaajista (34 %) oli soittanut kaverille, tutulle tai sukulaiselle kysyäkseen neuvoa. 22 % oli etsinyt verkosta tuotteen hintoja ja 22 % oli etsinyt tuotevertailuja koskien oston kohteena olevaa tuotetta.

Ovatko nämä tulokset merkittäviä? Mobiilin tulemisesta ostotapahtumiin on puhuttu jo pitkään, mutta se on vielä toistaiseksi jäänyt marginaaliseksi ilmiöksi, ainakin kaupallisen käytön kannalta. Pew:n tulokset antavat kuitenkin viittaa siitä, että mobiilin käyttö ostamisen tukena voi olla paljon isompi ilmiö kuin on kuviteltu.
Comments
Darkroom theme
by ThemeFlood