Imagery and research

Mobiilin käyttö myymälässä arkipäivää?

PewInternet-tutkimusryhmä julkaisi hiljattain mielenkiintoisen tutkimustuloksen, jonka mukaan yli puolet joululahjoja kivijalkamyymälöistä ostaneista amerikkalaisista käytti mobiilia ostoksen tukena myymälässä.

Tarkemmin ottaen 52 % paneeliin vastanneista kuluttajista oli käyttänyt fyysisen ostotapahtuman yhteydessä kännykkäänsä ostamisen apuna. Suurin osa vastaajista (34 %) oli soittanut kaverille, tutulle tai sukulaiselle kysyäkseen neuvoa. 22 % oli etsinyt verkosta tuotteen hintoja ja 22 % oli etsinyt tuotevertailuja koskien oston kohteena olevaa tuotetta.

Ovatko nämä tulokset merkittäviä? Mobiilin tulemisesta ostotapahtumiin on puhuttu jo pitkään, mutta se on vielä toistaiseksi jäänyt marginaaliseksi ilmiöksi, ainakin kaupallisen käytön kannalta. Pew:n tulokset antavat kuitenkin viittaa siitä, että mobiilin käyttö ostamisen tukena voi olla paljon isompi ilmiö kuin on kuviteltu.
Comments

Elämyksellisyys iPad-oppimisen taustalla

Suomenkin mediassa on viime päivinä uutisoitu amerikkalaista tutkimusta, jonka perinteikäs kustantaja Houghton Mifflin (Harcourt) julkaisi koskien tablettitietokoneita oppimisympäristönä.

1800-luvulta lähtöisin oleva kustantaja on talousvaikeuksistaan huolimatta satsannut ahkerasti uusiin mobiilioppimiseen liittyviin ratkaisuihin, joista se on kerännyt palkintojakin. Viimeisimmän uutisen tekee kuitenkin mielenkiintoiseksi se, että hankkeessa on seurattu iPad-opiskelua peräti vuoden ajan tiiviisti oppimistuloksia seuraten.

Hankkeessa opiskeltiin algebran perusteita siihen tarkoitukseen rakennetun iPad-applikaation avulla. Tärkeimpänä ja ehkä yllättävimpänä löydöksenä mobiilisovelluksen avulla opiskelleet oppilaat saavuttivat noin viidenneksen verran paremmat vertailupisteet kuin verrokkiryhmä. Koe- ja vertailuryhmän oppilaat valittiin satunnaisesti samasta koulusta, jolloin muiden tekijöiden tulisi olla mahdollisimman pienet.

Sovelluksen avulla opiskelleet olivat systemaattisesti innostuneempia ja motivoituneempia siitä huolimatta, että he opiskelivat tilastojen valossa USA:ssa vaikeimpien joukossa olevaa kouluainetta.

Menestyksen taustalla olevista tekijöistä ei pidä toki väheksyä matematiikan osaamista, johon sovellus perustuu. Mutta mielenkiintoista on havaita, että raportti viittaa toistuvasti sovelluksen tuottamaan kokemukseen. Perinteisiä oppimissovelluksia vaivaa raportin mukaan rikkaan oppimiskokemuksen puute, joka tässä applikaatiossa on paikattu.

Immersiivinen, mukaansatempaava ja vuorovaikutusta ruokkiva sovellus voi saada aikaan elämyksellisen kokemuksen, joka koukuttaa. Pine & Gilmoren elämysteorian termein liikutaan aktiivisuutta ja virtuaalista immersiota ruokkivassa ympäristössä.

Viihdyttävä, koukuttava ja opettava kokemus syntyy raportin mukaan iPadin monipuolisesta hyödyntämisestä. Siihen kuuluu aito vuorovaikutteisuus, kuten muistiinpanojen tekeminen, graafien piirtäminen, opastus joka vaiheessa, sekä informatiiviset tukiresurssit kuten sadat opetusvideot.

Pedagogisesta näkökulmasta tärkeää on, että oppimista tuetaan monipuolisesti. Toiset haluavat nähdä asian videolla, toiset haluavat ensin kokeilla ja saada kokeilusta palautetta. Mutta pedagogiset oivallukset eivät riitä oppilaiden (tai asiakkaiden) motivoimiseksi. Mukaansatempaavuus vaatii uudenlaisen kokemuksen tuottamista, jossa voi olla vaikka videopelin kaltaista todellisuuspakoa (Pine & Gilmore) tai pelillisyyttä.
Comments

Mobiilisovellukset terveydenhuollossa seuraava läpimurto?

eMarketerin raportti pohtii syitä siihen, että mobiiliaplikaatioiden ja mobiiliselailun voimakkaasta kasvusta huolimatta terveysaiheisten palveluiden ilmestyminen on jäänyt vähäiseksi. Muillekin aloille yhteisten ongelmien - standardien puuttumisen ja tietosuojakysymysten lisäksi terveyssektoria on hidastanut sääntelyn tuoma rajoite.

Ongelmat ovat koskeneet lähinnä potilas/kuluttajakäyttöön tarkoitettuja palveluita. Terveydenhuollon ammattilaisille on olemassa varsin runsas määrä erilaisia mobiiliratkaisuja, joita käytetään niin Suomessa kuin muuallakin. Päivän kuumin teema kotimaassa liittyy erilaisiin kotona pärjäämistä edesauttaviin ratkaisuihin.

Raportin mukaan älypuhelimet tulevat olemaan ratkaisevassa roolissa, kun terveydenhuollon palveluja jalkautetaan kuluttajien ulottuville. Tablettitietokoneiden rooli on kuitenkin kasvussa ja ehkä saavuttamassa niitä.

Terveyspalveluiden kysyntä näyttää noudattavan perinteistä teknologian omaksumiskäyrää. Ensimmäiset omaksujat ovat nuorehkoja, koulutettuja miehiä.
Comments

Google Wallet ja mobiilikukkaron tulevaisuus

Google lanseerasi vihdoin odotetun Wallet-sovelluksensa, joka mahdollistaa maksamisen suoraan mobiililaitteella. Ostaminen onnistuu, kun Walletilla varustetulla puhelimella kosketetaan kassalla olevaa lukijalaitetta. Puhelin kytkeytyy suoraan luottokorttiin ja tekee pienten ostosten tekemisestä nopeampaa ja helpompaa.

Näin siis teoriassa. Kännykästä on aivan varmasti vähitellen tulossa myös kukkaron korvaava "sveitsin armeijan linkkuveitsi", kuten Wired kirjoitti. Mutta siihen on vielä pitkä matka. Googlen kukkarosovellusta voinee tällä hetkellä pitää enemmän pelinavauksena, teknologiademona, tai koemarkkinointina - sen verran paljon kompastuskiviä on vielä matkalla.

Sovellus tukee vain yhtä luottokorttia ja yhtä puhelinmallia, eikä NFC-valmiiden puhelinten tarjonta vielä mitenkään huimaa. Aiemman tiedon perusteella Walletin peittoa oli tarkoitus laajentaa NFC-tarrojen avulla, mutta nyt näyttää siltä että suunnitelmasta on luovuttu.

Teknologiset esteet ratkeavat ajan kuluessa, mutta isompi kysymys liittyy siihen milloin kuluttajat ja kauppiaat ovat valmiita ratkaisuun. Mikromaksaminen on selvästi päivän teema, mutta arvioiden mukaan menee vielä useita vuosia, ehkä vuosikymmen, ennen kuin se lyö läpi. Kuluttajille lisääntyvä mikromaksamisen tarjonta on luultavasti hyvä asia, koska se luo uskottavuutta uusille toteutuksille. Kauppiaille tilanne voi olla toinen - päällimmäisenä pinnalla on pelko siitä että jokainen uusi maksujärjestelmä tuo tullessaan uudet laitteet ja uudet investoinnit. Se ei ainakaan lisää läpimenon nopeutta.
Comments
Darkroom theme
by ThemeFlood