Imagery and research

Mobiilin käyttö myymälässä arkipäivää?

PewInternet-tutkimusryhmä julkaisi hiljattain mielenkiintoisen tutkimustuloksen, jonka mukaan yli puolet joululahjoja kivijalkamyymälöistä ostaneista amerikkalaisista käytti mobiilia ostoksen tukena myymälässä.

Tarkemmin ottaen 52 % paneeliin vastanneista kuluttajista oli käyttänyt fyysisen ostotapahtuman yhteydessä kännykkäänsä ostamisen apuna. Suurin osa vastaajista (34 %) oli soittanut kaverille, tutulle tai sukulaiselle kysyäkseen neuvoa. 22 % oli etsinyt verkosta tuotteen hintoja ja 22 % oli etsinyt tuotevertailuja koskien oston kohteena olevaa tuotetta.

Ovatko nämä tulokset merkittäviä? Mobiilin tulemisesta ostotapahtumiin on puhuttu jo pitkään, mutta se on vielä toistaiseksi jäänyt marginaaliseksi ilmiöksi, ainakin kaupallisen käytön kannalta. Pew:n tulokset antavat kuitenkin viittaa siitä, että mobiilin käyttö ostamisen tukena voi olla paljon isompi ilmiö kuin on kuviteltu.
Comments

Uutta kilpailua pieniin maksuihin

Suomen Lähikaupan kesän korvilla lanseeraama Lähikortti on viimeisin kilpailija, joka on ilmoittautunut pienten maksujen kisaan. Kortti on ennaltaladattava arvokortti, jota tarjotaan erityisesti nuorison ja lasten välipalakukkaroksi.

Maailmalla samansuuntaista liikehdintää on jo nähty enemmänkin. Mm. Visa on ilmoittanut aikovansa syrjäyttää käteisen aseman uudella NFC-pohjaisella maksujärjestelmällään. Maissa, joissa käteisostojen määrä on vielä ylivoimaisessa asemassa, on uusilla nopeilla järjestelmillä tilausta. Mutta miten homma mahtaa toimia korttivaltaisessa Suomessa?
Comments

Varallisuuden ja sosiaalisen median käytön yhteydestä


Kuluttajan tulotaso näyttäisi vaikuttavan kuluttajan motivaatioon linkittyä brändien kanssa  somessa. Tuoreen Affluence Collaborative –tutkimushankkeen mukaan varakkaimpien kuluttajien motiivit poikkeavat selkeästi vähemmän varakkaiden kuluttajien motiiiveista.

Tutkimuksen mukaan kuluttajien yleisin syy brändin sivun fanittamiseen, seuraamiseen tai ryhmään liittymiseen on tarjousten etsiminen. Mutta eri tuloryhmien välillä on merkittäviä eroja. Suurimpiin tuloluokkiin kuuluvien kuluttajien tärkeimmät syyt fanittamiseen on tunneside ja halu seurata brändiin liittyviä uutisia.

Tulokset ovat osittain ennalta arvattavia – mitä varakkaampi kuluttaja, sitä vähemmän häntä kiinnostaa tuotteen hinta. Toisaalta, viime aikoina tutkimustuloksissa on noussut entistä enemmän huomio siitä, että tulotaso ei enää selitä kuluttajien tarjoushakuisuutta tai esim. myymälävalintaa. Tästä näkökulmasta tulokset ovat suorastaan merkillisen johdonmukaiset.

Syyt seurata brändiä tai yritystä sosiaalisessa mediassa
                                        Suurin tuloluokka             Väestö keskimäärin
Alennusten etsiminen                            29%                                  44%
Rakastan brändiä                                   52%                                  37%

Comments
Darkroom theme
by ThemeFlood