Imagery and research

Mobiilisovellukset terveydenhuollossa seuraava läpimurto?

eMarketerin raportti pohtii syitä siihen, että mobiiliaplikaatioiden ja mobiiliselailun voimakkaasta kasvusta huolimatta terveysaiheisten palveluiden ilmestyminen on jäänyt vähäiseksi. Muillekin aloille yhteisten ongelmien - standardien puuttumisen ja tietosuojakysymysten lisäksi terveyssektoria on hidastanut sääntelyn tuoma rajoite.

Ongelmat ovat koskeneet lähinnä potilas/kuluttajakäyttöön tarkoitettuja palveluita. Terveydenhuollon ammattilaisille on olemassa varsin runsas määrä erilaisia mobiiliratkaisuja, joita käytetään niin Suomessa kuin muuallakin. Päivän kuumin teema kotimaassa liittyy erilaisiin kotona pärjäämistä edesauttaviin ratkaisuihin.

Raportin mukaan älypuhelimet tulevat olemaan ratkaisevassa roolissa, kun terveydenhuollon palveluja jalkautetaan kuluttajien ulottuville. Tablettitietokoneiden rooli on kuitenkin kasvussa ja ehkä saavuttamassa niitä.

Terveyspalveluiden kysyntä näyttää noudattavan perinteistä teknologian omaksumiskäyrää. Ensimmäiset omaksujat ovat nuorehkoja, koulutettuja miehiä.
Comments
Darkroom theme
by ThemeFlood